ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1991

Η Lexicon προσφέρει μεταφραστικές υπηρεσίες από το 1991 σε περισσότερες από 20 γλώσσες

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Lexicon ικανοποιεί τις μεταφραστικές ανάγκες των γνωστότερων πολυεθνικών και ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών εταιριών και διεθνών οργανισμών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 ΚΑΙ ISO 17100:2015

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 17100:2015 και ικανοποιεί από το 1991 τις μεταφραστικές ανάγκες των γνωστότερων πολυεθνικών και ελληνικών επιχειρήσεων

25 χρόνια Lexicon

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Μεταφράσεις

Η Lexicon ειδικεύεται σε μεταφράσεις νομικών, οικονομικών και τεχνικών κειμένων.
Η Lexicon έχει μεταφράσει περισσότερες από 50.000 σελίδες στη διάρκεια των τελευταίων ετών για τα θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κ.α.).

Πελάτες

Η Lexicon ικανοποιεί από το 1991 τις μεταφραστικές ανάγκες των γνωστότερων πολυεθνικών και ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών εταιριών και διεθνών οργανισμών, σε περισσότερες από 20 γλώσσες.

Διαχείριση ποιότητας

Η Lexicon είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 17100 και διαθέτει συστήματα διαχείρισης για τη διαρκή αξιολόγηση της ποιότητας της εργασίας των μεταφραστών της και τη συμμόρφωσή της με τα ποιοτικά κριτήρια που έχει θεσπίσει.

Τι μπορεί να εγγυηθεί η Lexicon στους πελάτες της;

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγύηση ποιότητας

Η Lexicon εφαρμόζει στην καθημερινή πρακτική διεθνή πρότυπα ποιότητας. Αξιολογείται από ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης για την τήρηση αυστηρών κριτηρίων που αφορούν...
Διαβάστε περισσότερα »

Ενημέρωση πελατών

Η Lexicon εντάσσει τη μετάφραση σε ένα γενικότερο πλαίσιο ορθής διαχείρισης πελατών. Πώς εξυπηρετεί, συμβουλεύει και ενημερώνει τους πελάτες της;
Διαβάστε περισσότερα »

Εγγύηση τήρησης προθεσμιών

Οι διαχειριστές έργων της Lexicon γνωρίζουν, ανά πάσα στιγμή, τις κρίσιμες ημερομηνίες των μεταφραστικών έργων, καθώς διαθέτουν εξειδικευμένα λογισμικά εργαλεία...
Διαβάστε περισσότερα »

Πλεονεκτήματα

Άμεση επικοινωνία, ταχύτατη ανταπόκριση, τήρηση δεσμεύσεων, ευελιξία, προσαρμογή στις απαιτήσεις, τήρηση δεοντολογικών κανόνων...
Διαβάστε περισσότερα »

Εγγύηση εχεμύθειας

Το προσωπικό και οι μεταφραστές της Lexicon δεσμεύονται από συμβάσεις εμπιστευτικότητας να μην κοινοποιούν και να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες...
Διαβάστε περισσότερα »

Συνεργασίες

H Lexicon συνεργάζεται με διπλωματούχους μεταφραστές και αναθεωρητές που δουλεύουν προς τη μητρική τους γλώσσα, στους γνωστικούς και γλωσσικούς τομείς ειδίκευσής τους...
Διαβάστε περισσότερα »

ISO 9001:2008 και ISO 17100:2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποιήσεις

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 17100:2015 και ικανοποιεί από το 1991 τις μεταφραστικές ανάγκες των γνωστότερων πολυεθνικών και ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών εταιριών και διεθνών οργανισμών, σε περισσότερες από 20 γλώσσες.