Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Lexicon AEΔημοσίευση Έρευνας Ικανοποίησης Συνεργατών.

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων ικανοποίησης προμηθευτών που εστάλησαν προς τους εξωτερικούς μεταφραστές, συνεργάτες και προμηθευτές της Lexicon AE, της μεγάλης ελληνικής ανώνυμης εταιρίας μεταφράσεων, τα δε αποτελέσματά της κοινοποιήθηκαν σήμερα, 3 Μαρτίου 2006, στους 150 και πλέον συνεργάτες της. Η έρευνα έγινε στα πλαίσια των διαδικασιών ISO 9001:2000 που εφαρμόζει από το 2002 η Lexicon AE και στόχο έχει τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών που διέπουν την επιτυχημένη συνεργασία της με τους διάσπαρτους στον κυβερνοχώρο μεταφραστές της. 

Οι μεταφραστές της Lexicon AE δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους τόσο με το Τμήμα Μετάφρασης της εταιρίας, το οποίο συγκεντρώνει βαθμολογίες άνω του 4,5 (με άριστα το 5) σε κάθε υποκατηγορία ερωτήσεων, όσο και από τη συνεργασία τους με το λογιστήριο της εταιρίας που συγκεντρώνει παρόμοια υψηλές βαθμολογίες. Η εταιρία χαρακτηρίστηκε από τους συνεργάτες της ως «σοβαρή», «οργανωμένη», «συνεπής», «απαιτητική» και «καινοτόμος». 

Η πρωτοπόρα ελληνική μεταφραστική εταιρία επιδιώκει και ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων με το σύνολο των εξωτερικών μεταφραστών της, το οποίο πολλάκις έχει χαρακτηρίσει ως 'αφρόκρεμα’ των Ελλήνων μεταφραστών λόγω της υψηλής κατάρτισης και του επαγγελματισμού τους. Ορισμένες από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους εξωτερικούς συνεργάτες της Lexicon AE και υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση της εταιρίας έχουν στόχο την ταχύτερη ανταπόκριση ολόκληρου του μηχανισμού της εταιρίας σε συνθήκες έντονου χρονικού περιορισμού, με γνώμονα το βέλτιστο μεταφραστικό προϊόν και την ικανοποίηση του τελικού χρήστη και πελάτη. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους συνεργάτες και πελάτες της Lexicon AE, καθώς και για τη φιλοσοφία που τους χαρακτηρίζει σε σχέση με τις μεταφράσεις, μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοθέση http://www.lexicon.com.gr