Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Lexicon AEΠροκήρυξη Θέσης Υπεύθυνου Διαχείρισης Έργων στη Lexicon AE.

Προκηρύσσεται θέση υπεύθυνου διαχείρισης έργων στη Lexicon AE, μεγάλη ελληνική μεταφραστική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη (http://www.lexicon.com.gr).

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση μεταφραστικών έργων και ειδικότερα την εξεύρεση και κατανομή ανθρώπινων πόρων (εσωτερικών και εξωτερικών) υπό συνθήκες έντονου χρονικού περιορισμού, την παρακολούθηση της πορείας του μεταφραστικού έργου από την ανάθεση μέχρι την οριστική παράδοσή του καθώς και τη σχετική προφορική και γραπτή επικοινωνία με τους πελάτες της εταιρίας. H θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο του Τμήματος Μετάφρασης. Επιλεγμένοι υποψήφιοι θα κληθούν για προφορική συνέντευξη και γραπτή δοκιμασία, η δε υποβολή βιογραφικών πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@lexicon.com.gr. Περισσότερες πληροφορίες για τη Lexicon AE στην ιστοθέση: www.lexicon.com.gr