Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Lexicon AEΕπαναπιστοποίηση της Lexicon AE κατά ISO 9001:2000.

Υπεγράφη σήμερα στο Εσσεν της Γερμανίας το πιστοποιητικό επαναπιστοποίησης της Lexicon AE από τον διεθνούς φήμης φορέα πιστοποίησης ΤUV CERT του οργανισμού RWTUV Systems GmbH για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας στον τομέα των μεταφράσεων. Η επαναπιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια επιτόπιας επιθεώρησης των διαδικασιών που εφαρμόζει η μεταφραστική εταιρία Lexicon AE από επιθεωρητές της ΤUV Hellas, και διασφαλίζει τη συνεπή παραγωγή μεταφραστικού προϊόντος, βάσει εγκεκριμένων πρωτοκόλλων παρακολούθησης μεταφραστικών εργασιών που βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και στις επιταγές του διεθνούς προτύπου ΙSO 9001:2000. Περισσότερες πληροφορίες για τη Lexicon AE καθώς και αντίγραφα των πιστοποιητικών μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στη διεύθυνση http://www.lexicon.com.gr