Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Lexicon AEΣυμμετοχή Προσωπικού της Lexicon AE σε Σεμινάρια Επιμόρφωσης.

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος επιμόρφωσης του προσωπικού της Lexicon AE σε σεμινάρια απόκτησης νέων τεχνολογικών δεξιοτήτων με τη συμμετοχή όλων των τμημάτων της εταιρίας σε ποικίλα προγράμματα κατάρτισης υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την μεταφορά γνώσης, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν εντός και εκτός της εταιρίας, και την πίστη τους ότι αυτή θα τους είναι χρήσιμη για την καλύτερη διεκπεραίωση των υψηλών σε απαιτήσεις καθηκόντων τους. 

Ειδικότερα, οι διαχειριστές μεταφραστικών έργων, εκπαιδεύτηκαν σε χρήση νέων εργαλείων διαχείρισης πολύγλωσσων project καθώς και στη χρήση νέων λογισμικών διαδικτυακού προσανατολισμού, ενώ οι μεταφραστές ενημερώθηκαν από ειδικούς του μεταφραστικού κλάδου για τις νέες μεταφραστικές πρακτικές, όπως αυτές αποτυπώνονται στα νέα διεθνή πρότυπα μετάφρασης, καθώς και για τη ταχύτερη και πληρέστερη αξιολόγηση των γλωσσικών πόρων, ψηφιακής ή παραδοσιακής μορφής.

Η μεταφραστική εταιρία Lexicon AE, από την ίδρυσή της το 1991 στη Θεσσαλονίκη, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού της και μεριμνά ώστε να γίνονται αποδέκτες και χρήστες των τελευταίων τεχνολογικών εργαλείων, με στόχο το μεταφραστικό προϊόν που συλλογικά παράγουν να είναι αντάξιο των προσδοκιών των πελατών της. 

Για πληροφορίες σχετικά με μεταφράσεις, μεταφραστικά πρότυπα, μεταφραστικές διαδικασίες ή μεταφραστικούς πόρους επικοινωνήστε με τα στελέχη της εταιρίας στα τηλέφωνα 2310 478280 http://www.lexicon.com.gr ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lexicon.com.gr