Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η εταιρεία μετάφρασης και διερμηνείας LEXICOΝ έγινε μεγαλύτερη.

Ολοκληρώθηκε την 1η Ιανουαρίου το πρώτο μέρος του επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης της LEXICON Εφαρμογές Μετάφρασης A.E., με τη μεταφορά της εταιρίας στις νέες εγκαταστάσεις της 500 τ.μ. στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Η υποδομή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων προβλέπει 30 θέσεις εργασίας, επεκτάσιμες σε 60, νέα δίκτυα ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας, ηλεκτρονικές συνδέσεις μεγάλης ταχύτητας, βιβλιοθήκη, τμήμα ορολογίας, αίθουσα συνεδριάσεων, αίθουσα εξωτερικών συνεργατών με ειδικές θέσεις εργασίας και προσωπικούς υπολογιστές συνδεδεμένους με το εσωτερικό δίκτυο ορολογίας της εταιρίας, τμήμα υποδοχής πελατών, χώρο εστίασης για το προσωπικό, λογιστήριο, διεύθυνση. Το κτιριακό συγκρότημα είναι αυτόνομο, με δεκάδες θέσεις στάθμευσης, και εύκολη πρόσβαση από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών.

Η ανάπτυξη της LEXICON A.E., καθ'όλη την υπερδεκαετή πορεία της, υπήρξε εντυπωσιακή, τόσο σε κύκλο εργασιών (με διπλασιασμό του κύκλου εργασιών από έτος σε έτος την τελευταία πενταετία), όσο και σε αριθμό μεγάλων πελατών που την εμπιστεύθηκαν. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της εταιρίας υπήρξε καθοριστικός στην ανάπτυξη αυτή. Η εταιρία καταλαμβάνει με συνέπεια τις πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς για τη μετάφραση κειμένων από όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες και για λογαριασμό των μεταφραστικών υπηρεσιών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.


Η αλματώδης ανάπτυξη της εταιρίας φέρνει, από τη νέα αυτή χρονιά, αλλαγές στη δομή της εταιρίας. Από 1/1/2002, η Lexicon AE επικεντρώνεται στο αμιγώς μεταφραστικό της έργο και προχωρά σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μεταφραστών και αναθεωρητών ώστε να ανταποκριθεί στην εντυπωσιακή αύξηση του κύκλου εργασιών της. Οι δραστηριότητες διερμηνείας, οι οποίες συνέβαλαν αποφασιστικά στην καθιέρωση της εταιρίας στον κλάδο, δεν εντάσσονται πλέον στους στρατηγικούς, ευρωπαϊκούς, στόχους της Lexicon Α.Ε., κάθε όμως σχετική με τη διερμηνεία γραπτή δραστηριότητα (π.χ. μετάφραση πρακτικών, μετάφραση εισηγήσεων συνεδρίων, κλπ.) εξακολουθεί να καλύπτεται από την εταιρία με τον πλέον ποιοτικό τρόπο. Η εταιρία ολοκληρώνει εντός ολίγων εβδομάδων τις διαδικασίες πιστοποίησης κατά ISO 9001:2000. 

Τη LEXICON A.E. τιμούν με μόνιμη συνεργασία οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, βιομηχανίες και πολυεθνικές εταιρίες στην Ελλάδα για μεταφράσεις σε περισσότερες από 20 γλώσσες, στον οικονομικό, νομικό, τεχνικό και ιατρικό κλάδο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη νέα ιστοσελίδα της εταιρίας στο Διαδίκτυο και να υπολογίσουν αυτόματα το κόστος μιας μετάφρασής τους (www.lexicon.com.gr) ή να καλέσουν το 0310478280.