Ειδήσεις μεταφραστικού ενδιαφέροντος νέα για τη Lexicon

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παρουσίαση της Lexicon AE. Το θέμα της γλώσσας αποτελεί σοβαρό παράγοντα για την επιτυχία μιας επιχειρηματικής επένδυσης σε ξένη χώρα.

Το θέμα της γλώσσας αποτελεί σοβαρό παράγοντα για την επιτυχία μιας επιχειρηματικής επένδυσης σε ξένη χώρα. Ειδικά για τη βαλκανική αγορά, όπου οι τοπικές γλώσσες δεν είναι διαδεδομένες, ο ρόλος μιας μεταφραστικής εταιρείας όπως η Lexicon AE αποκτά μεγάλη σημασία.

Με 300 μεταφραστές, συμβάσεις μετάφρασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπερδεκαετή πείρα στον τομέα των γλωσσικών παροχών, η Lexicon AE, πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9001:2000 από την TUV Hellas, αποτελεί την επιλογή των γνωστότερων διεθνών οργανισμών, πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών, σε περισσότερες από 20 γλώσσες. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στη νομική, οικονομική, τεχνική και ιατρική μετάφραση.

Οι μεταφράσεις γίνονται από διπλωματούχους μεταφραστές και αναθεωρητές, από το στάδιο παραλαβής κειμένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον πελάτη και την αρχική μετάφραση, μέχρι τον επανέλεγχό της, τη φιλολογική επιμέλεια, την ηλεκτρονική μορφοποίηση και την αποστολή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η βιβλιοθήκη της εταιρείας διαθέτει εξειδικευμένα λεξικά, έντυπα ορολογίας, ενώ διατηρεί αρχείο παλαιοτέρων μεταφράσεων για τη συνεπή χρήση της ορολογίας κάθε πελάτη, καθώς και αρχείο πρακτικών. Εκδίδει επίκαιρα ενημερωτικά δελτία και την περιοδική έκδοση ΛΕΞΙΘΗΡΑΣ. Επίσης, διαθέτει ενδοεπιχειρησιακά ηλεκτρονικά λεξικά ορολογίας εκατοντάδων χιλιάδων όρων, ειδικό λογισμικό αλγοριθμικής ταύτισης ήδη μεταφρασμένων όρων και φράσεων, σύνδεση ISDN στο Internet και κλειδαριθμική πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις ορολογίας και πανεπιστήμια. Η Lexicon AE διατηρεί ιστοθέση στη διεύθυνση http://www.lexicon.com.gr.