Ειδήσεις μεταφραστικού ενδιαφέροντος νέα για τη Lexicon

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υβριδικό σύστημα ηλεκτρονικής μεταφρασης

Η Lexicon, με 300 ειδικούς επιστήμονες, παρέχει υπηρεσίες σε 22 γλώσσες
 
Η εταιρεία βρίσκεται σε επαφή με εταιρείες Venture Capital για τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών
 
 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μετάφρασης LEXICON, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, είναι μία από τις παλαιότερες ελληνικές εταιρείες στην υποβοηθούμενη από υπολογιστή μετάφραση.
 
Η εταιρεία στοχεύει στην επέκταση των δραστηριοτήτων της εντός του 2002, όπως μας αποκαλύπτει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αντώνης Γώδης.
 
Με 300 συνεργάτες-μεταφραστές, γλωσσολόγους και ειδικούς επιστήμονες-, υπογεγραμμένες συμβάσεις μετάφρασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κέντρο Μετάφρασης στο Λουξεμβούργο και δεκάχρονη πείρα στον τομέα των γλωσσικών παροχών, η LEXICON δραστηριοποιείται στον χώρο της μετάφρασης και παρέχει υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης με τη χρήση λογισμικού μηχανικής και υποβοηθούμενης από υπολογιστή μετάφρασης. 
 
Οι συνεργάτες της είναι σε θέση να παρέχουν μεταφράσεις από και προς τις εξής γλώσσες: Αγγλικά, Αλβανικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Σλαβομακεδονικά, Σουηδικά, Τουρκικά, Τσέχικα και Φινλανδικά.
 
ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
Στις προοπτικές της εταιρείας περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς για την ανάληψη σημαντικών έργων μετάφρασης περιεχομένου στα ελληνικά.
 
 
Η LEXICON διαθέτει ενδοεπιχειρησιακά ηλεκτρονικά λεξικά ορολογίας εκατοντάδων χιλιάδων όρων, καθώς καιεξειδικευμένο λογισμικό αλγοριθμικής ταύτισης ήδη μεταφρασμένων όρων και φράσεων σε περιβάλλον υποβοηθούμενης από υπολογιστή μετάφρασης, το οποίο περιέχει εκατοντάδες χιλιάδες ζεύγη πλήρως ελεγμένης μετάφρασης. Η εταιρεία συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη του ελληνικού σκέλους του εξειδικευμένου συστήματος αυτόματης μετάφρασης Systran, διαθέτει σύνδεση ISDN στο Internet και κλειδαριθμική πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις ορολογίας (Eurodicautom, TIS, Celex, κ.α.) και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
Με παρουσία στο Διαδίκτυο από το 1996, η LEXICON, πρώτη, έκανε συστηματική χρήση των νέων τεχνολογιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημιούργησε τη μεγαλύτερη μεταφραστική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα για τους συνεργάτες της και ανέπτυξε πρότυπο λογισμικό μεταφραστικού κέντρου. 
 
Στους πελάτες της συμπεριλαμβάνονται η Adidas, η Shell, η Texaco, η Bristol-Myers Squibb, η Siemens, η Xerox, η Levi Strauss, η Intracom, η ΔΕΗ, η Εγνατία Οδός, η Βουλή των Ελλήνων, πλήθος υπουργείων, πρεσβειών, κρατικών Οργανισμών και επιμελητηρίων της χώρας, καθώς και οι μεγαλύτερες μεταφραστικές εταιρείες του εξωτερικού.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η LEXICON έχει δημιουργήσει σε συνεργασία με την Learning Plan, εταιρεία λογισμικού που επίσης έχει έδρα την Θεσσαλονίκη, ειδικό πρόγραμμα για το Workflow Management (Διαχείριση ροής εργασιών) των έργων τα οποία αναλαμβάνει.
 
Σύμφωνα με τον κ. Γώδη, η εταιρεία είναι ανοιχτή σε προτάσεις συνεργασίας, αν και ήδη συζητεί με εταιρίες Venture Capital με στόχο τη σύναψη στρατηγικής συμμαχίας, καθώς εκτιμάται ότι ο χώρος της υποβοηθούμενης μετάφρασης-ένας χώρος ουσιαστικά "παρθένος" στην Ελλάδα - θα γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη στα δυο επόμενα χρόνια. 
 
Στις προοπτικές της εταιρείας περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς για την ανάληψη σημαντικών έργων μετάφρασης περιεχομένου στα ελληνικά, τομέας στον οποίο η εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει αποκομίσει από τα ευρωπαϊκά έργα στα οποία έχει ήδη συμμετάσχει στο παρελθόν. 
 
Πάρης Καπράλος