Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Lexicon AEΟμιλία Διευθ. Συμβούλου Lexicon AE στο Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Ο ρόλος της τεχνολογίας στη διοίκηση επιχείρησης παροχής υπηρεσιών και η υπηρεσία ως τεχνολογικό προϊόν»

Ομιλία Διευθ. Συμβούλου Lexicon AE στο Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Ο ρόλος της τεχνολογίας στη διοίκηση επιχείρησης παροχής υπηρεσιών και η υπηρεσία ως τεχνολογικό προϊόν»

Στο πλαίσιο διαλέξεων που διοργάνωσε το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007 και ώρα 15:00 μ.μ στην Αίθουσα Διδασκαλίας του Τμήματος δόθηκε διάλεξη με τίτλο:«Ο ρόλος της τεχνολογίας στη διοίκηση επιχείρησης παροχής υπηρεσιών και η υπηρεσία ως τεχνολογικό προϊόν» από τον κ. Αντώνη Γώδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας "Lexicon Εφαρμογές Μετάφρασης Α.Ε."

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2004-2006)» - Υποέργο «Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας (2006-2008)», Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.β «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.2.2. «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναμόρφωση των προγραμμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», Μέτρο 2.2. «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», με χρονική διάρκεια από 1/9/2004 μέχρι 31/8/2008 το οποίο εκτελείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης II (ΕΠΕΑΕΚ II) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κατά 75% Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΚΤ) και 25% Εθνικοί Πόροι].

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για τη διάλεξη στην ιστοσελίδα των δελτίων τύπου της Lexicon AE κάνοντας κλικ εδώ καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονία, κάνοντας κλικ εδώ. Το πλήρες σώμα της διάλεξης μπορείτε να το ανακτήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Από την ίδρυσή της, η Lexicon AE, πρωτοπόρος μεταφραστική επιχείρηση πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000 και ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Μεταφραστικών Επιχειρήσεων, συνεργάζεται με Πανεπιστημιακούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση των νέων σπουδαστών και φοιτητών στον τομέα της μετάφρασης και τη στενότερη συνεργασία του ακαδημαϊκού με τον επιχειρηματικό κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2310478280 ή στην ηλεκτρονική θυρίδα info@lexicon.com.gr.