Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Lexicon AEΠιστοποίηση της Lexicon AE με EΛΟΤ ΕΝ 15038

Η Lexicon ΑΕ αποκτά Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης  EN 15038

 Στις 11 Ιουνίου 2008 η εταιρία Lexicon Εφαρμογές Μετάφρασης ΑΕ απέκτησε, ύστερα από επιτυχή έλεγχο, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 15038 από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων (EUROCERT). Το πιστοποιητικό αυτό αφορά την πιστοποίηση της εταιρίας στο πεδίο εφαρμογής «Παροχή Υπηρεσιών Μετάφρασης» και προϋποθέτει την τήρηση αυστηρών διαδικασιών σε όλα τα στάδια της μεταφραστικής διαδικασίας.

Το παραπάνω Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών της Lexicon ΑΕ και έρχεται να προστεθεί στην υφιστάμενη πιστοποίηση της κατά ISO 9001:2000, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την επίτευξη των ποιοτικών στόχων της εταιρίας.