Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

LexiconΕπαναπιστοποίηση της Lexicon κατά ISO 9001:2008 και κατά ΕΝ 15038

Επιτυχής επαναπιστοποίηση της μεταφραστικής εταιρίας Lexicon κατά ISO 9001:2008 και ΕΝ 15038

Η μεταφραστική εταιρία Lexicon επαναπιστοποιήθηκε επιτυχώς κατά ISO 9001:2008 από την TÜV Hellas της TÜV NORD Group και κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15038 (Παροχή Υπηρεσιών Μετάφρασης) από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων EUROCERT.

Το πρότυπο ISO 9001:2008 πιστοποιεί την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας της Lexicon και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 15038 εξασφαλίζει την τήρηση αυστηρών διαδικασιών σε όλα τα στάδια της μεταφραστικής διαδικασίας.

Και τα δύο πιστοποιητικά έρχονται να επιβεβαιώσουν την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Lexicon δημοσιεύονται στη διεύθυνση http://www.lexicon.com.gr/el/news.php?type=2.

Προφίλ:
Η Lexicon, μεταφραστική εταιρία πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και κατά EN 15038, ικανοποιεί από το 1991 τις μεταφραστικές ανάγκες των γνωστότερων πολυεθνικών και ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών εταιριών και διεθνών οργανισμών, σε περισσότερες από 20 γλώσσες. Η Lexicon είναι ιδρυτικό μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Μεταφραστικών Επιχειρήσεων.