Στο πλευρό σωματείων με κοινωφελή δράση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

LexiconΧορηγία μετάφρασης ιστοσελίδων φιλανθρωπικού σωματείου

Η μεταφραστική εταιρία Lexicon, στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης, προσέφερε αφιλοκερδώς στη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης τις μεταφραστικές της υπηρεσίες για τη δημιουργία αγγλικής έκδοσης ιστοσελίδων της.

Περισσότερες πληροφορίες για την κοινωνική δράση της Lexicon δημοσιεύονται στη διεύθυνση http://www.lexicon.com.gr/el/social_responsibility.php.

Προφίλ:
Η Lexicon μεταφραστική εταιρία πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και κατά EN 15038, ικανοποιεί από το 1991 τις μεταφραστικές ανάγκες των γνωστότερων πολυεθνικών και ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών εταιριών και διεθνών οργανισμών, σε περισσότερες από 20 γλώσσες. Η Lexicon είναι ιδρυτικό μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Μεταφραστικών Επιχειρήσεων.