Στο πλευρό σωματείων με κοινωφελή δράση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

LexiconΜία πρωτοβουλία της μεταφραστικής εταιρίας Lexicon για το περιβάλλον

Η μεταφραστική εταιρία LEXICON (www.lexicon.com.gr) ενισχύει το έργο της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστώ (http://www.callisto.gr/lexicon.php), μέσω ενός ειδικού προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που δίνει την ευκαιρία στους πελάτες της LEXICON να κερδίσουν έκπτωση 5% για κάθε έργο που θα της αναθέσουν μέχρι τις 31/12/2012. Ταυτόχρονα με την έκπτωση που κερδίζει ο πελάτης, θα δωρίζεται στην περιβαλλοντική οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ ένα επιπλέον 5% από κάθε έργο με σκοπό την ενίσχυση των δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της οργάνωσης και τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού της υλικού.

Η μεταφραστική εταιρεία LEXICON αποδεικνύοντας έμπρακτα την ευαισθητοποίηση της σε θέματα που αφορούν στους νέους και στο περιβάλλον, δίνει μέσω αυτής της δωρεάς την ευκαιρία στους πελάτες της να γίνουν σύμμαχοι στην προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής, ενώ παράλληλα προσφέρει στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ τη δυνατότητα να διευρύνει τον κύκλο των υποστηρικτών της, προτάσσοντας την κοινωνική προσφορά στην οικονομική κρίση.

H Lexicon, ελληνική μεταφραστική εταιρία πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και κατά ΕΝ 15038, ικανοποιεί τις μεταφραστικές ανάγκες μεγάλων πολυεθνικών και ελληνικών επιχειρήσεων, δικηγορικών εταιριών και διεθνών οργανισμών, σε περισσότερες από 20 γλώσσες. Από την ίδρυσή της το 1991 βρίσκεται στο πλευρό μη κερδοσκοπικών οργανισμών και σωματείων με κοινωφελή δράση, ιδιαίτερα στους τομείς της εκπαίδευσης των νέων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οργανώνει στις εγκαταστάσεις της θερινά προγράμματα πρακτικής άσκησης αριστούχων φοιτητών μεταφραστικών σχολών και υποστηρίζει με χορηγίες της συνέδρια, εκδόσεις και εκδηλώσεις γλωσσικού ή μεταφραστικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Άρθρα συνεργατών της, που στόχο έχουν να ενημερώσουν το ευρύτερο κοινό για επίκαιρα μεταφραστικά θέματα, δημοσιεύονται τακτικά στον ελληνικό κλαδικό και οικονομικό Tύπο. Μάχεται για την καθιέρωση ευρωπαϊκών προδιαγραφών μετάφρασης στην ελληνική αγορά και νομοθεσία και δίνει δυναμικό "παρών" στις προσπάθειες ανάδειξης του ρόλου του μεταφραστή στην ελληνική κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες για την κοινωνική δράση της Lexicon δημοσιεύονται στη διεύθυνση: http://www.lexicon.com.gr/el/social_responsibility.php.