Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

LexiconΠαρουσίαση σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Με την κοινή συμμετοχή της μεταφραστικής εταιρίας Lexicon και της εταιρίας TMServe πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2013 η παρουσίαση «Διαχείριση Μεταφραστικών Έργων» στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Αντώνης Γώδης, Γενικός Διευθυντής της Lexicon  και ο κ. Κώστας Ναδάλης, ιδρυτής της TMServe ο παρουσίασαν στους τελειόφοιτους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος θέματα που αφορούν τη μεθοδολογία διαχείρισης μεταφραστικών έργων, την εκτίμηση και τον έλεγχο-παρακολούθηση έργων καθώς και τους τύπους διαχειριστών έργων.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, η οποία διήρκησε μιάμιση ώρα, ακολούθησε συζήτηση με τους φοιτητές για τη μεταφραστική αγορά καθώς και για τη σημασία της διαχείρισης έργων στη μεταφραστική διαδικασία.