ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας στη Lexicon

English freelance translator
German freelance translator
French freelance translator
Μεταφραστής εγγράφων οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: EN προς EL

 

Ως επαγγελματίες μεταφραστές γνωρίζετε καλύτερα από κάθε άλλον ότι είναι αδύνατον να ικανοποιείτε προσωπικά όλες ανεξαιρέτως τις μεταφραστικές ανάγκες των πελατών σας, ιδιαίτερα όταν αυτές εκδηλώνονται σε χρονικές περιόδους υψηλού φόρτου, σε περιόδους διακοπών, αλλά και όταν αφορούν γλωσσικούς συνδυασμούς και κλάδους που είναι εκτός της επιστημονικής σας κατάρτισης. Όντας άριστοι γνώστες των κανόνων της μεταφραστικής επιστήμης, είναι βέβαιο πως θα υπάρξουν περιπτώσεις που θα υποχρεωθείτε, για λόγους δεοντολογίας, να αρνηθείτε την εκτέλεση εργασιών των οποίων την επιτυχή ολοκλήρωση δεν μπορείτε να εγγυηθείτε στους πελάτες σας, είτε λόγω του μεγάλου όγκου τους, είτε λόγω της πολυπλοκότητας του έργου (π.χ. επεξεργασία με μεταφραστικά εργαλεία, μορφή παραδοτέων, προθεσμίες εκτέλεσης, υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας, ρήτρες καλής εκτέλεσης, νομική μορφή συμβαλλομένων, κλπ.).

Παρότι δεν υποστηρίζουμε πως μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε εργασία και σε οποιαδήποτε γλώσσα, στη Lexicon διαθέτουμε, εντούτοις, εκατοντάδες γλωσσικούς πόρους και υποδομή που μπορούν να εγγυηθούν την καλή εκτέλεση πολύπλοκων μεταφραστικών έργων σε δεκάδες γλωσσικούς συνδυασμούς και ειδικότητες. Στη Lexicon είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε μαζί σας και με τους πελάτες σας ώστε να βρούμε την καλύτερη λύση για τις ανάγκες τους.

Η σύσταση πελατών σας προς τη Lexicon αποτελεί υπεύθυνη και ασφαλή επιλογή και είναι βέβαιο πως οι πελάτες σας θα εκτιμήσουν την προσπάθειά σας να τους εξυπηρετήσετε και θα σας ανταμείψουν με τη συνεχιζόμενη προτίμηση στο πρόσωπό σας. Όσον αφορά στη Lexicon, η ανταμοιβή σας θα είναι και χρηματική.

Για τη σύσταση πελατών σας για συγκεκριμένο έργο ή για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σύστασης πελατών ιδιωτών μεταφραστών παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Μετάφρασης.