Τι μπορεί να εγγυηθεί η Lexicon στους πελάτες της;

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγύηση ποιότητας

 

Πώς εγγυάται η Lexicon σταθερή ποιότητα εξυπηρέτησης;

 

Εφαρμόζει στην καθημερινή πρακτική διεθνή πρότυπα ποιότητας. Αξιολογείται από ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης για την τήρηση αυστηρών κριτηρίων που αφορούν την οργάνωση του μεταφραστικού έργου και τη σχέση της με τους πελάτες της και τους προμηθευτές της. Δείτε εδώ το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της Lexicon και εδώ το πιστοποιητικό ISO 17100:2015 της Lexicon.

Διαθέτει συστήματα διαχείρισης για τη διαρκή αξιολόγηση της ποιότητας της εργασίας των μεταφραστών της και τη συμμόρφωσή της με τα ποιοτικά κριτήρια που έχει θεσπίσει.

Ελέγχει την απόδοσή της συνολικά σε σχέση με συγκρίσιμα μεγέθη αναφοράς, αναζητεί ενεργά τη γνώμη των πελατών και συνεργατών της μέσω ερωτηματολογίων αξιολόγησης, παρακολουθεί στατιστικά δεκάδες δείκτες που αναφέρονται σε κάθε πτυχή της μεταφραστικής δραστηριότητας με στόχο τη βελτίωση του κρίσιμου μεγέθους της ικανοποίησης των πελατών της.

Εγγύηση τήρησης προθεσμιών

 

Πώς εγγυάται η Lexicon την τήρηση των προθεσμιών που έχει συμφωνήσει μαζί σας;

 

Οι διαχειριστές έργων της Lexicon γνωρίζουν, ανά πάσα στιγμή, τις κρίσιμες ημερομηνίες των μεταφραστικών έργων (προθεσμίες υποβολής προσφορών, προθεσμίες παράδοσης, ενδιάμεσες προθεσμίες μεταφραστών και αναθεωρητών, προθεσμίες τιμολόγησης, κλπ.), καθώς διαθέτουν εξειδικευμένα λογισμικά εργαλεία που τους επιτρέπουν να παρακολουθούν την πορεία της μεταφραστικής διαδικασίας. Επιπλέον, επειδή η Lexicon διαθέτει υποδομή δυναμικού συντονισμού σύνθετων γλωσσικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων, είναι σε θέση να τροποποιήσει το σχήμα παραγωγής και να εγγυηθεί την τήρηση των προθεσμιών που έχει συμφωνήσει μαζί σας ακόμη και σε περίπτωση μεταβολής ουσιωδών παραμέτρων της μεταφραστικής σας εργασίας (π.χ., προσθήκη μεταφραστικών πόρων σε περίπτωση αύξησης του μεταφραστικού όγκου, αντικατάσταση μεταφραστή λόγω ασθένειας, πρόσθετη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων, κ.α.).

Εγγύηση εχεμύθειας

 

Γιατί είναι σε θέση η Lexicon να εγγυηθεί απόλυτη εχεμύθεια;

 

Το προσωπικό και οι μεταφραστές της Lexicon δεσμεύονται από συμβάσεις εμπιστευτικότητας να μην κοινοποιούν και να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες της. Η Lexicon ευχαρίστως δέχεται να δεσμευτεί από ειδικότερες ή αυστηρότερες συμβάσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας που καταρτίζονται από τα νομικά τμήματα των πελατών της.

Ενημέρωση πελατών

 

Η Lexicon εντάσσει τη μετάφραση σε ένα γενικότερο πλαίσιο ορθής διαχείρισης πελατών. Πώς εξυπηρετεί, συμβουλεύει και ενημερώνει τους πελάτες της;

 

Καθώς διαθέτει υπερεικοσαετή πείρα στη διαχείριση γλωσσικών πόρων αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφόρησης και ορολογίας για τους πελάτες της. Επειδή παρακολουθεί συνεχώς τη διεθνή μεταφραστική αγορά, ενημερώνεται για τις νέες μεθόδους, τα μεταφραστικά εργαλεία και τις βέλτιστες πρακτικές και βοηθά τους πελάτες της να επιλέξουν την ορθότερη, κάθε φορά, μεταφραστική λύση, εξοικονομώντας τους χρόνο και χρήματα. Δημοσιεύει και αποστέλλει δωρεάν στους πελάτες της χρήσιμους οδηγούς πληροφόρησης για μεταφραστικά θέματα.

Είναι συνεργάτης και σύμβουλος των πελατών της σε θέματα ξενόγλωσσης επικοινωνίας και μετάφρασης.

Πλεονεκτήματα

 

Ποια είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα συνεργασίας με τη Lexicon;

 

Άμεση επικοινωνία: Ένα ικανό και εκπαιδευμένο στέλεχος της Lexicon θα απαντήσει στο τηλεφώνημά σας ή στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα, θα καταλάβει ακριβώς τι ζητάτε και για πότε. Η Lexicon λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου.

Ταχύτατη ανταπόκριση: Ένα ικανό και εκπαιδευμένο στέλεχος της Lexicon θα σας συμβουλεύσει και θα σας ενημερώσει για το εκτιμώμενο κόστος και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου σας το αργότερο εντός 24 ωρών από την αίτηση προσφοράς σας.

Τήρηση δεσμεύσεων: Ένα ικανό και εκπαιδευμένο στέλεχος της Lexicon θα σας τηλεφωνήσει όποτε σας υποσχέθηκε και θα σας παραδώσει τη μετάφραση την ημέρα και ώρα που συμφωνήσατε. Η Lexicon δεν χρειάζεται υπενθυμίσεις, δεν εφευρίσκει δικαιολογίες, σέβεται το χρόνο σας, δεν υποτιμά τη νοημοσύνη σας.

Ευελιξία: Η Lexicon είναι πρόθυμη να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Τμημάτων Προμηθειών των μεγάλων πελατών της.

Προσαρμογή στις απαιτήσεις: Όσο η Lexicon εξυπηρετεί συστηματικά και με διάρκεια έναν πελάτη της, τόσο προσαρμόζει τις μεταφράσεις της στο ύφος του πελάτη της, μαθαίνοντας τις προτιμήσεις του, την ειδική ορολογία του κλάδου του και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ενδοεταιρικά.

Τήρηση δεοντολογικών κανόνων: Μια καλή μεταφραστική εταιρία δεν λέει πάντοτε "ναι", δεν αναλαμβάνει δηλαδή μεταφραστικές εργασίες τις οποίες δεν είναι σε θέση να φέρει εις πέρας, είτε επειδή δεν διαθέτει διαθέσιμους πόρους και μεταφραστές με κατάλληλη εξειδίκευση είτε επειδή τα χρονικά περιθώρια δεν το επιτρέπουν. Αυτό σημαίνει πως κάθε φορά που ακούτε "ναι" από τη Lexicon λαμβάνετε τη δέσμευσή της πως η δουλειά σας θα παραδοθεί εμπρόθεσμα και ποιοτικά.

Συνεργασίες

 

H Lexicon συνεργάζεται με διπλωματούχους μεταφραστές και αναθεωρητές που δουλεύουν προς τη μητρική τους γλώσσα, στους γνωστικούς και γλωσσικούς τομείς ειδίκευσής τους. Οι μεταφραστές της Lexicon επιλέγονται βάσει των επιστημονικών και γλωσσικών τους προσόντων και της μεταφραστικής τους πείρας. Κάθε μεταφραστικό τους παραδοτέο αξιολογείται και επιστρέφεται στους ίδιους ελεγμένο, το σύνολο δε της βαθμολογίας που λαμβάνει κάθε μετάφρασή τους ενημερώνει δυναμικά την ηλεκτρονική βάση προτίμησης συνεργατών. Τη βάση εξωτερικών συνεργατών της Lexicon απαρτίζουν μεταφραστές που τιμούν το επάγγελμα που επέλεξαν να υπηρετήσουν.

 

Η Lexicon συνεργάζεται με μεγάλες, ποιοτικά πιστοποιημένες μεταφραστικές εταιρίες σε όλο τον κόσμο και επιχειρήσεις παροχής εξειδικευμένων γλωσσικών παροχών που συμπληρώνουν την τεχνογνωσία της σε τομείς όπως η μεταγλώττιση, ο υποτιτλισμός, η προσαρμογή λογισμικού, η παρουσία στο Διαδίκτυο και ο γραφικός σχεδιασμός εγχειριδίων και σε γλωσσικούς συνδυασμούς που δεν καλύπτονται από εσωτερικούς μεταφραστικούς πόρους.