Επίσημες μεταφράσεις - επικυρώσεις

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Για τις ‘επίσημες’ ή ‘επικυρωμένες’ μεταφράσεις τους ορισμένοι πελάτες επιλέγουν να απευθυνθούν στη Mεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Η δημόσια αυτή Υπηρεσία αποτελεί μία από τις πολλές Αρχές που μπορεί να επικυρώνει επίσημα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα. Άλλες τέτοιες Αρχές είναι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τα προξενεία ξένων κρατών στην Ελλάδα και οι δικηγόροι, μέλη δικηγορικών συλλόγων.

 

Υπάρχει όμως λόγος να απευθύνεται κανείς αποκλειστικά στην Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για τις επικυρωμένες, επίσημες μεταφράσεις του εάν αυτό δεν του το έχει ζητήσει ρητώς ο τελικός αποδέκτης της μετάφρασης; Όχι.

 

Και όμως. Κάποιοι θεωρούν ακόμη πως η σφραγίδα της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή ενός Προξενείου θα προσδώσει αυξημένο κύρος στο μεταφρασμένο έγγραφό τους ή ότι αυτό θα γίνει ευκολότερα αποδεκτό από τον φορέα όπου θα κατατεθεί. Η πραγματικότητα της συναλλαγής με μια υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου είναι, δυστυχώς, πολύ διαφορετική, στην ποιότητα των υπηρεσιών, στην ταχύτητα ανταπόκρισής της και στην επικοινωνία γενικότερα. Η ‘λύση’ του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελεί ενδεχομένως απόηχο παλαιότερων δεκαετιών όπου άλλες ‘λύσεις’ δεν υπήρχαν και όπου το ‘κύρος’ της κόκκινης κορδέλας, της στρογγυλής σφραγίδας και του εθνόσημου προσέδιδε επισημότητα στο έγγραφο.

 

Για τις επίσημες, επικυρωμένες μεταφράσεις των πελατών της η Lexicon απευθύνεται σε δικηγόρους, μέλη δικηγορικών συλλόγων. Οι επικυρωμένες μεταφράσεις τους έχουν την ίδια ισχύ, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, με τις υπόλοιπες Αρχές. Ουδέν έλλειμμα κύρους ή βαρύτητας υπάρχει στις μεταφράσεις αυτές σε σχέση με τους φορείς του Δημοσίου και ουδείς φορέας μπορεί να αρνηθεί την εγκυρότητά τους.

 

Για τη Lexicon, η ανάθεση μιας μετάφρασης δεν περιορίζεται από δεσμεύσεις όπως η φυσική παρουσία του εντολέα ή η αποστολή μιας συστημένης επιστολής του, όπως απαιτούν οι διαδικασίες της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών για τους εκτός Νομού Αττικής ενδιαφερόμενους, ούτε εντάσσεται στις «ώρες κοινού» του Δημοσίου, αλλά συνεπάγεται την ταχεία, ολοκληρωμένη και εξ΄αποστάσεως εξυπηρέτηση των πελατών της καθημερινώς, από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, από καταρτισμένους διπλωματούχους μεταφραστές και γνώστες της τελευταίας τεχνολογίας στην αποστολή και διαχείριση κάθε τύπου ηλεκτρονικού αρχείου. Τα στελέχη της Lexicon είναι πρόθυμα να απαντήσουν σε κάθε ερώτησή σας, πριν, κατά τη διάρκεια και με το πέρας της μετάφρασής σας, θα ενεργήσουν εντός του χρόνου που θα τους θέσετε, θα παραδώσουν εμπρόθεσμα τη μετάφρασή σας, θα κρατήσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα της μετάφρασής σας για πιθανή μελλοντική τους ανάκτηση και χρήση από εσάς και θα σας συμβουλεύσουν για τη χρήση της έγκυρης και επίσημα επικυρωμένης μετάφρασής σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επικυρωμένης ‘επίσημης’ μετάφρασης της Lexicon παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Μετάφρασης ή διαβάστε εδώ το Ενημερωτικό Σημείωμα της Lexicon για να μάθετε τι ισχύει για το θέμα αυτό στην Ελλάδα.