Εγκαταστάσεις 500 τμ

ΥΠΟΔΟΜΗ

Εγκαταστάσεις

Η Lexicon διαθέτει εγκαταστάσεις 500 τμ και λειτουργεί σε περιβάλλον ασύρματου δικτύου, αξιοποιώντας πλήρως την τεχνολογική καινοτομία σε επίπεδο λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, παρουσίασης, λογιστικών φύλλων, γραφικού σχεδιασμού DTP και μεταφραστικών εργαλείων. Διαθέτει απόλυτα προσαρμοσμένα και πλήρως εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης εργασιών και συνδέεται ηλεκτρονικά με το σύνολο των μεταφραστών της.

H Lexicon διαθέτει ενδοεπιχειρησιακά ηλεκτρονικά λεξικά ορολογίας εκατοντάδων χιλιάδων όρων για την ανεύρεση, τη χρήση και την επαλήθευση εξειδικευμένης ορολογίας, ειδικό λογισμικό αλγοριθμικής ταύτισης ήδη μεταφρασμένων όρων και φράσεων TRADOS, σε περιβάλλον υποβοηθούμενης από υπολογιστή μετάφρασης.

Βιβλιοθήκη

Η μεγαλύτερη εταιρική μεταφραστική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα. 600 εξειδικευμένα λεξικά, έντυπα ορολογίας και περιοδικά του κλάδου για την ενημέρωση και καλύτερη προετοιμασία των μεταφραστών της. Εκατοντάδες ηλεκτρονικά δυναμικά και επιγραμμικά γλωσσάρια σε κάθε γνωστικό πεδίο. Ενδοεπιχειρησιακά ηλεκτρονικά λεξικά ορολογίας εκατοντάδων χιλιάδων όρων για την ανεύρεση, τη χρήση και την επαλήθευση εξειδικευμένης ορολογίας, εκατοντάδες χιλιάδες ζεύγη πλήρως ελεγμένης μετάφρασης. Δείτε εδώ ενδεικτικούς τίτλους της βιβλιοθήκης της Lexicon.
Διαβάστε περισσότερα »

Ασφάλεια

Τριπλό σύστημα εξασφάλισης αντιγράφων ασφαλείας, δυνατότητα ανάκτησης ωριαίων αντιγράφων, εξαγωγή αρχείου μεταφράσεων πελατών. Λειτουργία σε περιβάλλον αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Εναλλακτική πρόσβαση σε υπηρεσίες Διαδικτύου & εταιρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από κάθε απομακρυσμένο σημείο.

Μεταφραστικά εργαλεία

Η Lexicon διαθέτει Trados, ένα ειδικό μεταφραστικό λογισμικό αλγοριθμικής ταύτισης ήδη μεταφρασμένων όρων και φράσεων, το οποίο επιτρέπει την εξαγωγή και επαναχρησιμοποίηση προηγούμενα μεταφρασμένων όρων και φράσεων με ταχύτητα και συνέπεια. Η ειδική βάση ορολογίας της Lexicon περιέχει εκατοντάδες χιλιάδες ζεύγη πλήρως ελεγμένης μετάφρασης και επιτρέπει την ανάκτηση της εταιρικής ορολογίας κάθε ενός πελάτη της.

Ιχνηλάτης

Eταιρικό λογισμικό παρακολούθησης μεταφραστικών έργων, πελατών και προμηθευτών. Ανεπτυγμένο από την εταιρία Learning Plan σε συνεργασία με τη Lexicon σε περιβάλλον 4Dimension. Δυναμική αξιολόγηση εσωτερικών και εξωτερικών μεταφραστικών πόρων για τον just-in-time έλεγχο διαθεσιμότητάς τους και τη βέλτιστη κατανομή φόρτου. Απαράμιλλη δυνατότητα παρακολούθησης παραδοτέων.