Οι υπηρεσίες της Lexicon

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δραστηριότητες της Lexicon

Κύρια δραστηριότητα της Lexicon είναι η μετάφραση του γραπτού λόγου των πελατών της και δευτερεούσα είναι η γλωσσική προσαρμογή του ψηφιακού περιεχομένου τους...
Διαβάστε περισσότερα »

Γλώσσες

Aγγλικά, Aλβανικά, Αραβικά, Bουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Iσπανικά, Iταλικά, Κινεζικά, Nορβηγικά, Oλλανδικά, Oυγγρικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Pουμανικά, Pωσικά...
Διαβάστε περισσότερα »

Νομικές μεταφράσεις

Η Lexicon ειδικεύεται σε μεταφράσεις νομικών κειμένων και καλύπτει ποιοτικά, γρήγορα και ανταγωνιστικά τις ανάγκες μετάφρασης μεγάλων δικηγορικών εταιριών και νομικών τμημάτων πολυεθνικών επιχειρήσεων της χώρας μας...
Διαβάστε περισσότερα »

Οικονομικές μεταφράσεις

Για πολλές ανώνυμες εταιρίες στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα για τις θυγατρικές εταιρίες αλλοδαπών εταιριών αλλά και αυτές που δραστηριοποιούνται ή έχουν συνάψει σχέσεις με εταιρίες που δραστηριοποιούνται...
Διαβάστε περισσότερα »

Τεχνικές μεταφράσεις

Μερικές από τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρίες και κοινοπραξίες στην Ελλάδα εμπιστεύονται τη Lexicon για τις τεχνικές μεταφράσεις τους. Μεταφραστές της Lexicon με ειδίκευση...
Διαβάστε περισσότερα »

Επιμέλεια μηχανικής μετάφρασης

Η Lexicon προσφέρει την υπηρεσία επιμέλειας μηχανικής μετάφρασης (Post Editing of Machine Translation), με τιμές χαμηλότερες από τις κανονικές μας χρεώσεις...
Διαβάστε περισσότερα »

Ειδικές μεταφράσεις για εταιρίες

Η Lexicon προσφέρει ειδικές μεταφράσεις για εταιρίες που επιθυμούν άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ή μεταφορά έδρας σε ξένη χώρα...
Διαβάστε περισσότερα »

Επίσημες μεταφράσεις - επικυρώσεις

Για τις επίσημες, επικυρωμένες μεταφράσεις των πελατών της η Lexicon απευθύνεται σε δικηγόρους, μέλη δικηγορικών συλλόγων....
Διαβάστε περισσότερα »

Οι υπηρεσίες μας αναλυτικά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κύρια δραστηριότητα της Lexicon

Κύρια δραστηριότητα της Lexicon είναι η μετάφραση του γραπτού λόγου των πελατών της και η προσαρμογή της έντυπης επικοινωνίας τους με τους εταίρους τους, συνεργάτες τους, στελέχη και πελάτες τους, στους τομείς της νομικής, οικονομικής και τεχνικής μετάφρασης.

Δευτερεύουσα δραστηριότητα

Δευτερεύουσα δραστηριότητα της Lexicon είναι η γλωσσική προσαρμογή του ψηφιακού περιεχομένου των πελατών της στις απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Η Lexicon αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη για εταιρίες πληροφορικής και εταιρίες ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου, τόσο σε επίπεδο κοινοπραξιών και πολύγλωσσων έργων όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων που επιθυμούν να προβάλλουν ψηφιακά την εταιρική τους εικόνα.

Επειδή η Lexicon είναι σε θέση να τεκμηριώσει γραπτά και να αποδείξει τη μεταφραστική της πείρα και επειδή διαθέτει το τυπικό προσόν της ποιοτικής πιστοποίησης ISO, όχι μόνο λαμβάνει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία σε προκηρύξεις έργων με μεταφραστικό σκέλος (για παράδειγμα, σε έργα ψηφιοποίησης για την Κοινωνία της Πληροφορίας) αλλά, με την τεχνογνωσία της στο μεταφραστικό αντικείμενο, προσθέτει ουσιαστική αξία στις μεταφράσεις των πελατών της.

Η Lexicon συνεργάζεται με μεταφραστές που ειδικεύονται σε μεταφράσεις ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου, συνεπικουρούμενοι από ειδικά λογισμικά υποβοηθούμενης από υπολογιστή μετάφρασης και εξειδικευμένα εργαλεία πληροφορικής.

Γλώσσες

Aγγλικά, Aλβανικά, Αραβικά, Bουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Iσπανικά, Iταλικά, Κινεζικά, Nορβηγικά, Oλλανδικά, Oυγγρικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Pουμανικά, Pωσικά, Σερβικά, Σλαβομακεδονικά, Σουηδικά, Τουρκικά, Tσεχικά, Φινλανδικά.

Δεκάδες άλλες γλώσσες και γλωσσικοί συνδυασμοί παρέχονται σε συνεργασία με κορυφαίες διεθνείς μεταφραστικές εταιρίες, εταίρους της Lexicon.

Νομικές μεταφράσεις

Η Lexicon ειδικεύεται σε μεταφράσεις νομικών κειμένων* και καλύπτει ποιοτικά, γρήγορα και ανταγωνιστικά τις ανάγκες μετάφρασης μεγάλων δικηγορικών εταιριών και νομικών τμημάτων πολυεθνικών επιχειρήσεων της χώρας μας, συνεργαζόμενη, βάσει αυστηρών κανόνων εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, με πτυχιούχους μεταφραστές νομικής κατεύθυνσης.
Οι μεταφραστές νομικών κειμένων της Lexicon παραδίδουν μεταφράσεις υψηλής ποιότητας, έχουν υψηλές γνώσεις ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένων, εργάζονται με ταχύτητα και διαθέτουν μεταφραστικά εργαλεία που εγγυώνται τη συνέπεια στη χρήση των νομικών όρων.
*συμβάσεις, καταστατικά, αγωγές, εξώδικα, προσφυγές, εφέσεις, γνωμοδοτήσεις, δικαστικές αποφάσεις, πληρεξούσια, πρακτικά, ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβολαιογραφικά έγγραφα, εγκύκλιοι, νομοθετικές διατάξεις κτλ.

Οικονομικές μεταφράσεις

Για πολλές ανώνυμες εταιρίες στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα για τις θυγατρικές εταιρίες αλλοδαπών εταιριών αλλά και αυτές που δραστηριοποιούνται ή έχουν συνάψει σχέσεις με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή, παρουσιάζονται τακτικά ανάγκες υποβολής πάσης φύσεως ετήσιων οικονομικών εκθέσεων ή απολογισμών που οφείλουν να κοινοποιηθούν μεταφρασμένα, μεταξύ άλλων, στον ξένο Τύπο, στη Διοίκηση της μητρικής εταιρίας τους, στους μετόχους της ή σε αλλοδαπούς εταίρους.

Οι σύγχρονες ανάγκες ταχείας, ακριβούς και αμφίδρομης πληροφόρησης καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συνεργασίας με έναν αξιόπιστο πάροχο μεταφραστικών υπηρεσιών που έχει την υποδομή και το έμψυχο επιστημονικό δυναμικό να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές. Η Lexicon συνεργάζεται με μεταφραστές οικονομικής κατεύθυνσης που έχουν πρόσβαση στην εταιρική βάση ορολογίας των πελατών της και ειδικεύονται σε οικονομικές μεταφράσεις.

Τεχνικές μεταφράσεις

Μερικές από τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρίες και κοινοπραξίες στην Ελλάδα εμπιστεύονται τη Lexicon για τις τεχνικές μεταφράσεις τους. Μεταφραστές της Lexicon με ειδίκευση σε τεχνικές μεταφράσεις μεταφράζουν, μεταξύ άλλων, προκηρύξεις διεθνών διαγωνισμών, τεχνικές προδιαγραφές προμηθειών του Δημοσίου και προσφορές συμμετεχόντων.

Τα τεχνικά τμήματα των μεγαλύτερων βιομηχανιών της χώρας, στους δυναμικότερους εξαγωγικούς κλάδους, συνεργάζονται με τη Lexicon για τη μετάφραση προδιαγραφών προϊόντων τους, ενώ οι κορυφαίες ελληνικές εισαγωγικές εταιρίες, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους για την αναγραφή πληροφοριών και οδηγιών των προϊόντων τους στην ελληνική γλώσσα, αναθέτουν στους διπλωματούχους μεταφραστές της Lexicon την ευθύνη της συμμόρφωσης των εταιριών τους με τις επιταγές της ελληνικής νομοθεσίας.

Επιμέλεια Μηχανικής Μετάφρασης

Στη Lexicon παρέχουμε από το 1991 μεταφράσεις υψηλής αλλά και σταθερής ποιότητας. Στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε τις μεταφραστικές ανάγκες των πελατών μας για απαιτητικά, κυρίως, κείμενα, εφαρμόζοντας μια σειρά αυστηρά τυποποιημένων διαδικασιών και σταδίων, όπως υπαγορεύουν τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 17100:2015.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, η εφαρμογή πολλαπλών σταδίων ποιοτικού ελέγχου δεν είναι απαραίτητη. Οι περιπτώσεις αυτές μπορεί να αφορούν κείμενα που προορίζονται για εσωτερική χρήση και η μετάφρασή τους αποκλειστικό στόχο έχει την απλή κατανόηση του νοήματος του πρωτότυπου κειμένου.
Διαβάστε περισσότερα »

Ειδικές μεταφράσεις για εταιρίες

Η Lexicon προσφέρει ειδικές μεταφράσεις για εταιρίες που επιθυμούν άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ή μεταφορά έδρας σε ξένη χώρα. Μεταφράσεις για ΦΕΚ, νομιμοποιητικά έγγραφα, καταστατικό εταιρίας.

Οι μεταφραστές ειδικών κειμένων της Lexicon παραδίδουν μεταφράσεις υψηλής ποιότητας, έχουν υψηλές γνώσεις ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένων, εργάζονται με ταχύτητα και διαθέτουν μεταφραστικά εργαλεία που εγγυώνται τη συνέπεια στη χρήση των ειδικών εταιρικών και τραπεζικών όρων.

Επίσημες μεταφράσεις - επικυρώσεις

Για τις επίσημες, επικυρωμένες μεταφράσεις των πελατών της η Lexicon απευθύνεται σε δικηγόρους, μέλη δικηγορικών συλλόγων. Οι επικυρωμένες μεταφράσεις τους έχουν την ίδια ισχύ, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, με τις υπόλοιπες Αρχές. Ουδέν έλλειμμα κύρους ή βαρύτητας υπάρχει στις μεταφράσεις αυτές σε σχέση με τους φορείς του Δημοσίου και ουδείς φορέας μπορεί να αρνηθεί την εγκυρότητά τους.
Διαβάστε περισσότερα »