Μεταγραφή ονομάτων, τοπωνυμίων

ΕΛΟΤ 743

Μεταγραφή ΕΛΟΤ 743

Πληκτρολογήστε το κείμενο (ως 300 χαρακτήρες) που επιθυμείτε να μεταγράψετε στο πλαίσιο με τίτλο "Πηγή" και πιέστε το σύνδεσμο "Μεταγραφή σε ΕΛΟΤ 743". Μπορείτε να μεταγράψετε έως 3 κείμενα ημερησίως. Η μεταγραφή σας βοηθά να ανακαλύψετε τον ορθό τρόπο αναγραφής του ονόματός σας με λατινικούς χαρακτήρες π.χ. για χρήση σε διαβατήρια, νέες ταυτότητες κτλ.

Αν επιθυμείτε να μεταγράψετε ή να μεταφράσετε κείμενό σας με μη αυτοματοποιημένο τρόπο παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Μάρκετινγκ→
Πηγή