Περίπου 700 εξειδικευμένα λεξικά

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ενδεικτικοί τίτλοι

Ενδεικτικοί τίτλοι από τα περίπου 700 εξειδικευμένα λεξικά, έντυπα ορολογίας και περιοδικά του μεταφραστικού κλάδου που περιέχονται στους καταλόγους της βιβλιοθήκης της Lexicon.

100 words for equality / A glossary of terms on equality
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
50 English Texts for Students of Agriculture and Forestry
Ελληνικά, Αγγλικά
Business Greek Glossary
Ελληνικά, Αγγλικά
Countries and currencies
Ελληνικά, Αγγλικά
Dictionary of Computing
Ελληνικά, Αγγλικά
Dictionary of Names of Marine Fishes
Λατινικά, Ρωσικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά
Dictionary of shipping terms
Ελληνικά, Αγγλικά
Dictionnaire français-grec de terminologie mathématique
Ελληνικά, Γαλλικά
Dictionnaire Illustré Multilingue de la Céramique du Proche Orient
Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά
Dizionario Economico - Commerciale
Ελληνικά, Ιταλικά
Economic Terminology
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Δανικά
English - Greek Encyclopaedia - Dictionary of Aviation
Ελληνικά, Αγγλικά
English-Greek Greek-English Dictionary of Law Terms
Ελληνικά, Αγγλικά
European Employment & Industrial Relations glossary: GREECE
Ελληνικά, Αγγλικά
EUROVOC Πολύγλωσσος Θησαυρός όρων
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Fiscal Terminology
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Fishes of Greece
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Glossarium - Labour Movement Terminology
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ιταλικά
GLOSSARIUM Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Glossariun Fishing vessels and safety on board - Αλιευτικά σκάφη και ασφάλεια
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Glossary of Financial and Monetary Terms
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Glossary of Theological Terms
Ελληνικά, Αγγλικά
Greek Dictionary of the New Testament
Αρχαία Ελληνικά, Αγγλικά
Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods
Ελληνικά, Αγγλικά
Greek Proverbs
Ελληνικά, Αγγλικά
H Γλώσσα των Καραβιών Αγγλοελληνικό - Ελληνοαγγλικό Λεξικό
Ελληνικά, Αγγλικά
Incoterms Διεθνείς Εμπορικοί Κανόνες
Ελληνικά, Αγγλικά
key words in international trade
Ελληνικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Αγγλικά
La Vinification
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
L'Architecture Grecque et Romaine
Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά
Les 500 mots des sports paralympiques d' été
Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά
Lexicon of Money, Banking and Finance
Ελληνικά, Αγγλικά
Lexique anglais / français / grec des sports olympiques
Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά
Lexique Olympique Multilingue
Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά
Mediterranean Seafood
Ελληνικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Τουρκικά, Αραβικά
Meeting Industry Terminology
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Multilingual Dictionary of Fishing Gear
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Multilingual Illustrated Dictionary Of Aquatic Animals And Plants
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Radiation Protection Terminology
Ελληνικά, Αγγλικά
Services to Enterprise Terminology
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Standard Terms, Pharmaceutical dosage forms , Routes of Administration
Κροατικά, Δανικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Φινλανδικά, Γερμανικά
Subcontracting Terminology - Electrotechnical/Electronic sectοr
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Subcontracting Terminology - Textile and clothing sectors
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
TACIS Dictionary of taxation terms
Αγγλικά, Ρωσικά, Γερμανικά, Γαλλικά
Terminologie des Droits de l'homme - Ορολογία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Terminology of Environmental Pollutants
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Terminology of New and Renewable Sources of Energy
Ελληνικά, Αγγλικά
Terminology of the European Patent
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Terminology of the European Social Charter
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Terminology of the Rules of Procedure of the European Parliament
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Terminology of Town and Country Planning
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
The World's Commercial Warmwater Fish
Αγγλικά, Δανικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά
THECLA, Lexique multilingue
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Vocabulaire des Traités européens
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Vocabulaire du Budget des Communautés européennes
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Wines - weine - vins - κρασιά
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
World Food - Greece
Ελληνικά, Αγγλικά
Yachtsman's Ten Language Dictionary
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Δανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Τουρκικά, Ελληνικά
Αγγλική Νομική Ορολογία
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνική Οδοντοτεχνική Ερμηνευτική Ορολογία
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνική ορολογία Marketing
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό Λεξικό Τεχνικών Όρων Αυτοκινήτου
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Αναλυτικό Λεξικό Μηχανολογίας
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Γλωσσάρι Βιοψυχολογίας
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Γλωσσάριο PHARE - TACIS
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων κλάδου προμηθειών
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Ερμηνευτικό Λεξικό Ορολογίας Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό Λεξικό Ηλεκτρονικών Υπολογισττών
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Λεξικό Αθλητικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Λεξικό Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Λεξικό επιστημονικών όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Λεξικό ηλεκτρονικής
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Λεξικό Ηλεκτρονικής Ηλεκτρολογίας
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Λεξικό Μαθηματικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Λεξικό Μηχανικών
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Λεξικό Οδοντιατρικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Λεξικό Ορολογίας Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Λεξικό Ορολογίας Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Λεξικό Ορυκτολογικών και Πετρολογικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Λεξικό Όρων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Λεξικό Τεχνικών & Αεροπορικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Λεξικό Χημικών και Συγγενών με τη Χημεία Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Λεξικόν Βιολογικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Λεξικόν Ηλεκτρονικής Ελληνοαγγλικόν Λεξικόν Hλεκτρονικής
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Λεξικόν Μαθηματικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικό, Ελληνο-αγγλικό Λεξικό Γεωλογικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικόν Λεξικόν Ιατρικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικόν Λεξικόν Όρων Φυσικής
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικόν Λεξικόν Στρατιωτικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγγλοελληνικόν Λεξικόν των Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων μαθηματικών
Ελληνικά, Αγγλικά
Αγριολούλουδα
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά
Αγροτικές κατασκευές. Κτηνοτροφία βοοειδών
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Αρχαία Μουσικά Όργανα
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά,Γερμανικά
Αστυνομικός Θησαυρός I
Ελληνικά, Αγγλικά
Ασφαλιστικό - Ερμηνευτικό Λεξικό
Ελληνικά, Αγγλικά
Ασφαλιστικό Λεξικό, 1.000 + 1 Λέξεις
Ελληνικά, Αγγλικά
Βουλγαροελληνικό - Ελληνοβουλγαρικό Λεξικό Οικονομικών και Eμπορικών Όρων
Βουλγαρικά, Ελληνικά
Γαλλοελληνικό και ελληνογαλλικό Λεξικό νομικών όρων
Ελληνικά, Γαλλικά
Γαλλοελληνικό Λεξικό Ιατρικών Όρων
Ελληνικά, Γαλλικά
Γαλλοελληνικό Λεξικό Μαθηματικών
Ελληνικά, Γαλλικά
Γαλλοελληνικόν Λεξικόν Οικονομικόν - Εμπορικόν
Ελληνικά, Γαλλικά
Γενική και Ειδική Ορολογία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
Ελληνικά, Αγγλικά
Γενική και Ειδική Τηλεπικοινωνιακή Ορολογία
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Γενικό Λεξικό σιδηροδρομικών όρων
Ελληνικά, Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Γερμανοελληνικό Λεξικό εργατικής Ορολογίας
Ελληνικά, Γερμανικά
Γερμανοελληνικό Λεξικό νομικής Ορολογίας
Ελληνικά, Γερμανικά
Γερμανοελληνικό Λεξικό οικονομικών Όρων
Ελληνικά, Γερμανικά
Γερμανοελληνικό Λεξικό Ορολογίας Φυσικών Επιστημών
Ελληνικά, Γερμανικά
Γερμανοελληνικόν Λεξικόν Ιατρικών Όρων
Ελληνικά, Γερμανικά
Γλωσσάρι Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής και Γλυπτικής
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Γλωσσάρι Όρων Αρχιτεκτονικής και Γλυπτικής
Ελληνικά, Γαλλικά
Γλωσσάριο 1997, Χαλυβουργία
Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Φινλανδικά, Δανικά, Αγγλικά,
Γλωσσάριο Ανοσολογίας
Ελληνικά, Αγγλικά
Γλωσσάριο Εμπορικών Όρων
Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Ιταλικά
Γλωσσάριο όρων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Γλωσσάριο Περιφερειακής Πολιτικής
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Γλωσσάριο Στρατηγικών και Στρατιωτικών Όρων των Ενόπλων Δυνάμεων
Ελληνικά, Αγγλικά
Γλωσσάριο Τεχνικών 'Ορων Συσκευασίας
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Δένδρα και Θάμνοι της Ελλάδας * Trees and Shrubs of Greece
Ελληνικά, Αγγλικά
Διεθνής Κώδικας Σημάτων
Ελληνικά, Αγγλικά
Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Τροφίμων και Ποτών
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Λατινικά
Εγχειρίδιο γερμανικής νομικής ορολογίας
Ελληνικά, Γερμανικά
Εθνικό Συνταγολόγιο και Συμπλήρωμα
Ελληνικά, Αγγλικά
Ελλάς Θαλασσινός Οδηγός
Ελληνικά, Αγγλικά
Ελληνικό Γλωσσάριο Πληροφορικής
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Ελληνοαγγλικό Λεξικό Διεθνούς Οικονομίας
Ελληνικά, Αγγλικά
Ελληνοαγγλικό Λεξικό Ιατρικών & Οδοντιατρικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Ελληνοαγγλικό Λεξικό Νομικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά, Λατινικά
Ελληνοαγγλικό Λεξικόν Τεχνικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Ελληνοαγγλικό Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Ελληνοβουλγαρικό και βουλγαροελληνικό Λεξικό ιατρικών όρων
Ελληνικά, Βουλγαρικά
Ελληνογαλλικό Λεξικό Οικονομικό Νομικό Διπλωματικό
Ελληνικά, Γαλλικά
Ελληνογερμανικό Λεξικό Οικονομικών Όρων
Ελληνικά, Γερμανικά
Ελληνογερμανικόν Λεξικόν Τεχνικής Ορολογίας
Ελληνικά, Γερμανικά
Ελληνοιταλικό Γλωσσάρι Όρων Ανατομίας του Ανθρώπου
Ελληνικά, Ιταλικά
Ελληνορωσικό - Ρωσοελληνικό Μαθηματικό Λεξικό
Ελληνικά, Ρωσικά
Ελληνορωσικόν και Ρώσοελληνικόν Λεξικόν Στρατιωτικών Όρων
Ελληνικά, Ρώσικα
Ενιαίο Λεξιλόγιο Ορολογίας Τεχνολογίας Πληροφοριών
Ελληνικά, Αγγλικά
Ενιαίο Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας
Ελληνικά, Αγγλικά
Εξάγλωσσο Λεξικό Γεωτεχνικών και Μεταλλευτικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ρωσικά
Εξάγλωσσο Λεξικό Φυσικής - Χημείας
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ρώσικα
Εξάγλωσσο πλήρες εικονογραφημένο Λεξικό
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά
Επικοινωνία στην Ιατρική
Αγγλικά, Αλβανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ουκρανικά, Πολωνικά
Επίτομο Γεωπονικό Αγγλοελληνικό Λεξικό
Ελληνικά, Αγγλικά, Λατινικά
Επίτομον Αγγλοελληνικό Λεξικόν των Ιατρικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Επτάγλωσσο Εστιατοριακό Λεξικό
Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, σουηδικά, Ισπανικά
Ερμηνευτικό Εγχειρίδιο Αγγλικών Όρων Στρατιωτικής Διπλωματίας
Ελληνικά, Αγγλικά
Ερμηνευτικό και Περιγραφικό Λεξικό Τεχνολογίας Αυτοκινήτου
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά
Ερμηνευτικό Λεξικό Επιχειρησιακών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Ερμηνευτικό Λεξικό Καρδιολογικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Ερμηνευτικό Λεξικό Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας
Ελληνικά, Αγγλικά
Ερμηνευτικό Λεξικό Οικολογικών και Συναφών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Ερμηνευτικό Λεξικό των Αγγλικών Όρων και Εκφράσεων για τη Θαλασσασφάλιση, τις Φορτωτικές και τις Ναυλώσεις
Ελληνικά, Αγγλικά
Ερμηνευτικό Λεξικό Ψυχιατρικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Ευρωπαϊκό Λεξικό Μαστολογίας
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά
Ευρωπαϊκός θησαυρός Εκπαίδευσης
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Ιατρική, Τεχνολογία & Εξοπλισμός
Αγγλικά, Γερμανικά
Ιταλοελληνικό Γλωσσάρι όρων ανατομίας του ανθρώπου
Ελληνικά, Ιταλικά
Κατάλογος Ελληνικών Προτύπων 1991
Ελληνικά, Αγγλικά
Κατάλογος Συνταγογραφούμενων Ιδιοσκευασμάτων
Ελληνικά, Αγγλικά
Κώδηξ Ερωτολογίας
Ελληνικά, Γαλλικά
Λεξικό Marketing
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό Εμπορικών Τραπεζικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Ανατομικών Όρων
Ελληνικά, Λατινικά
Λεξικό αρκτικόλεξων & ακρωνύμιων τηλεπικοινωνιακών όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Αρχαιολογικών - Περιβαλλοντικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό βασικών όρων συναλλαγής με το εξωτερικό
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά
Λεξικό Βιβλιοθηκονομικόν
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Βιολογικών και Ιατρικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Βοτανικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Γούνας Με Καστοριανό Γλωσσάρι - Ακρωνύμια & Ονόματα
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά
Λεξικό Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Ελληνογερμανικό Μηχανολογικό, Ηλεκτρολογικό, Ραδιοφωνικό
Ελληνικά, Γερμανικά
Λεξικό επιστημονικών και τεχνικών Όρων
Ελληνικά, Ιταλικά
Λεξικό Ζωοτεχνικής Ορολογίας Ελληνοαγγλικό & Αγγλοελληνικό
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Θεατρικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά
Λεξικό Ιταλικής Ιατρικής Ορολογίας
Ελληνικά, Ιταλικά
Λεξικό και Νέα Ορολογία Δικτύων και Οπτοηλεκτρονικής
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Καρδιολογικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Κλωστοϋφαντουργικής Τεχνολογίας
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Κοινοβουλευτικών Όρων και Εκφράσεων
Ελληνικά, Γαλλικά
Λεξικό Λογιστικής
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Μαθηματικής Ορολογίας
Ελληνικά, Γαλλικά
Λεξικό Μάρκετινγκ και Βασικών Οικονομικών 'Ορων
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Μεταφοράς και Εκτελωνισμού
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Μουσικής
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Λατινικά, Γερμανικά
Λεξικό Μουσικών Όρων
Ελληνικά, Λατινικά
Λεξικό Νομικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Ξενόγλωσσων Συντμησεων Ιατρικής Ορολογίας και Συγγενών όρων
Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά
Λεξικό Οδικών Τεχνικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά
Λεξικό Οικονομικών Όρων
Ελληνικά, Γερμανικά
Λεξικό Οικονομικών Όρων Αγγλοελληνικό Ελληνοαγγλικό
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Ορολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ελληνικά, Αγγλικά, ρωσικά
Λεξικό Ορολογίας Ποιότητας
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Ορολογίας Υπολογιστών
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό όρων σημαντικής
Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Λεξικό όρων συμβουλευτικής & προσανατολισμού
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Λεξικό Ορων Τευτοκαλλιέργειας
Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά
Λεξικό Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό πολυμερών
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Λεξικό Στατιστικών Όρων με βάση το "Dictionary of Statistical Terms"
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Τεχνικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό Τεχνολολογίας και Επιστημών
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό της Βιβλικής Εβραϊκής Γλώσσας
Εβραϊκά, Ελληνικά
Λεξικό της Βιολογίας Αγγλοελληνικό Ελληνοαγγλικό
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικό της Φιλοσοφίας
Ελληνικά, Λατινικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
Λεξικό της Ψυχανάλυσης
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά
Λεξικό της ψυχολογίας με τετραγλωσσία όρων
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Λεξικό τραπεζικών όρων
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά
Λεξικό των δημωδών ονομάτων των φυτών της Ελλάδος
Ελληνικά, Λατινικά
Λεξικό των Ονομάτων των Πουλιών της Ελλάδας
Ελληνικά, Λατινικά
Λεξικό Φυτοπαθολογικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικόν Αγγλοελληνικόν - Ελληνοαγγλικόν Εμπορικών, Τραπεζικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικόν Αρχαίων Αρχιτεκτονικών Όρων
Αρχαία Ελληνικά, Ελληνικά
Λεξικόν Καίσαρος
Ελληνικά, Λατινικά
Λεξικόν της Νομικής και Οικονομικής Ορολογίας
Ελληνικά, Γερμανικά
Λεξικόν της Προσωκρατικής φιλοσοφίας
Ελληνικά, Αγγλικά
Λεξικόν Φυτολογικόν
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Λατινικά
λεξιλόγιο λατινικών νομικών όρων
Ελληνικά, Λατινικά
Λεξιλόγιο των Ευρωπαϊκών Συνθηκών
Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά
Λεξιλόγιον Όρων Ελέγχου Ποιότητος
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
Μέγα αγγλοελληνικόν και ελληνοαγγλικόν Λεξικόν ναυτικών όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Μετάφρασις Αμερικανικής Πυροσβεστικής Ορολογίας
Ελληνικά, Αγγλικά
Μικρό Ρουμανοελληνικό Λεξικό Ιατρικής Ορολογίας
Ελληνικά, Ρουμανικά
Μικρό τεχνικό λεξικό
Ελληνικά, Πολωνικά
Ναρκωτικά
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Οδηγός Τροφίμων και Ποτών Τρίγλωσσο Ερμηνευτικό Λεξικό
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Οι κοινοί ναυτικοί μας όροι και αι ρωμανικαί γλώσσαι
Ελληνικά, Ιταλικά
Ομοιόμορφοι κανόνες εισπράξεως αξίων
Ελληνικά, Αγγλικά
Όροι κεφαλαιαγοράς
Ελληνικά, Αγγλικά
Όροι χρηματοοικονομικών παραγώγων
Ελληνικά, Αγγλικά
Ορολογία Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Ελληνικά, Γαλλικά
Ορολογία Τομέων Κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης
Ελληνικά, Αγγλικά
Ορολογία του Καπνού
Ελληνικά, Γαλλικά
Ορολογία του Τομέα της Αλιείας
Ελληνικά, Γαλλικά
Ορολογία του ΦΠA
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Ορολογία των Εκλογών
Ελληνικά, Γαλλικά
Ορολογία των Νέων Οπλικών Συστημάτων
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Ορολογία-Πίνακας Αντιστοιχιών Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Ουγγροελληνικό Λεξικό
Ελληνικά, Ουγγρικά
Παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφάλειας
Ελληνικά, Αγγλικά
Παροιμίες, ιδιωτισμοί, εκφράσεις
Ελληνικά, Βουλγαρικά
Πεντάγλωσσο Λεξικό Μαγειρικής
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά
Πεντάγλωσσο Λεξικό Μόδας
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά
Πεντάγλωσσο Λεξικό Τραπεζικών-Εμπορικών & Οικονομικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά
Πεντάγλωσσον Λεξικό Χημικο-Τεχνικής Ορολογίας
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά
Πεντάγλωσσον Λεξικόν Μαθηματικών και Φυσικών Όρων
Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
Πεντάγλωσσον Λεξικόν Ναυτικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ισπανικά
Πεντάγλωσσον Λεξικόν τεχνικής Ορολογίας βιομηχανίας ψύχους
Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
Πεντάγλωσσον Λεξικόν τεχνικών όρων
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Λατινικά
Περιγραφικό Λεξικό των Πουλιών της Ελλάδος
Ελληνική, Αγγλικά, Λατινικά
Πολύγλωσσο Γλωσσάριο Συντομογραφιών
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Πολύγλωσσο Λεξικό τουριστικών & επισιτιστικών όρων.
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Πολύγλωσσο Τεχνικό Λεξικό Αρδεύσεων και Αποστραγγίσεων
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Ρουμανο-ελληνικό Λεξικό Ιατρικών Όρων
Ελληνικά, Ρουμανικά
Ρωσοελληνικό Λεξικό Ιατρικών και Ψυχολογικών Όρων
Ελληνικά, Ρωσικά
Ρωσσοελληνικό Λεξικό Τεχνικών Όρων
Ελληνικά, Ρωσικά
Σερβοκροάτικο-Ελληνικό Λεξικό, Επιστημονικών Ορων
Ελληνικά, Κροατικά
Στρατιωτικόν Ελληνοτουρκικόν Λεξικόν
Ελληνικά, Τουρκικά
Σύγχρονο αγγλοελληνικό Λεξικό μεταφορών, logistics και τελωνειακών όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Σύγχρονο Αγγλοελληνικό Λεξικό Οδοντιατρικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Σύγχρονο αγγλοελληνικό λεξικό στρατιωτικής Ορολογίας
Ελληνικά, Αγγλικά
Σύγχρονο Γερμανοελληνικό Λέξικο Φυσικών-Φυσιογνωστικών Επιστημών
Γερμανικά, Ελληνικά
Σύγχρονο Λεξικό Στρατιωτικής Ορολογίας
Ελληνικά, Αγγλικά
Σύγχρονο Ναυτιλιακό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό
Ελληνικά, Αγγλικά
Συμβολή στην Ονοματολογία Στρωματογραφικών, Παλαιοντολογικών όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Συναπταί Επιστολαί και Ευαγγέλια-Collects, Epistles and Gospels
Ελληνικά, Αγγλικά
Συνοπτικό Λεξικό Όρων της Κλασικής Μουσικής
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Λατινικά, Ουγγρικά
Σύντομο ερμηνευτικό Λεξικό ψυχολογικών όρων
Ελληνικά, Αγγλικά
Τα Ψάρια - Όλα όσα ψαρεύονται στα ελληνικά νερά
Ελληνικά, Λατινικά
Τετράγλωσσο Εικονογραφημένο Λεξικό Μηχανολογικών όρων
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά
Τετράγλωσσο Λεξικό Γεωλογικών Όρων
Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Τετράγλωσσο Λεξικό Ποινικών και Εγκληματολογικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Τεχνικό Αγγλοελληνικό, Ελληνοαγγλικό Λεξικό
Ελληνικά, Αγγλικά
Τεχνικό Εγχειρίδιο Συγκολλήσεων
Ελληνικά, Αγγλικά
Τεχνικό Ελληνοαγγλικόν Λεξικόν
Ελληνικά, Αγγλικά
Τεχνικόν Λεξικόν Εις Πέντε Γλώσσας
Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
Τηλεπικοινωνίες: Τετράγλωσσο Λεξικό Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά
Το Λεξικό της Πληροφορικής
Ελληνικά, Αγγλικά
Το μεγάλο αγγλοελληνικό Λεξικό ηλεκτρονικής / ηλεκτρολογίας
Ελληνικά, Αγγλικά
Το πρώτο τρίγλωσσο Λεξικό του γιώτσμαν
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Τοξικολογία
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Τρίγλωσσο Εστιατοριακό Λεξικό
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλικά
Τρίγλωσσο Λεξικό Άμυνας
Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά
Τρίγλωσσο Λεξικό Στατιστικών όρων
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Υγεία και ασφάλεια. Νομικά συστήματα και κυρώσεις
Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Δανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά
Φιλολογικό Ελληνοαγγλικό Λεξικό
Ελληνικά, Αγγλικά
Χρηστικό Λεξικό Μουσικών Όρων
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά