Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Lexicon AEΕνημερωτική Εκστρατεία Πελατών.

Ολοκληρώθηκε σήμερα η αποστολή προς τους πελάτες της Lexicon AE, κορυφαίας ελληνικής μεταφραστικής εταιρίας στον κλάδο της έντυπης μετάφρασης (http://www.lexicon.com.gr), ενός εξαιρετικά χρήσιμου ενημερωτικού εντύπου με τίτλο «Η καλή μετάφραση και πώς να την αποκτήσετε. Η αποστολή του εντύπου εντάσσεται στα πλαίσια της φετινής εκστρατείας πληροφόρησης της Lexicon AE που στόχο έχει να καταστήσει τους υποψήφιους αγοραστές μεταφραστικών υπηρεσιών απόλυτα ενημερωμένους πελάτες. Το έντυπο επεξεργάστηκε η μονάδα τεκμηρίωσης της Lexicon AE. «Η καλή μετάφραση» αποτελεί προσαρμογή του εγχειριδίου «Translation: Getting it right - A guide to buying translations» του Institute of Translation & Interpreting του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πρωτότυπη αγγλική έκδοση διατίθεται στη διεύθυνση http://www.iti.org.uk/pdfs/trans/Translation(UK).pdf

Στο έντυπο περιέχονται χρήσιμες οδηγίες για την αγορά μεταφραστικών υπηρεσιών, τις βέλτιστες πρακτικές του μεταφραστικού κλάδου, καθώς και συμβουλές για την καλή συνεργασία πελατών και μεταφραστικών εταιριών, ώστε οι μεταφράσεις να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και το αποτέλεσμα να ικανοποιεί απόλυτα τον αποδέκτη τους.