Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πρακτική σε σπουδαστές μεταφραστικών σχολών.

Με επιτυχία έληξε ο χειμερινός κύκλος πρακτικής μαθητείας σπουδαστών μεταφραστικών σχολών της Θεσσαλονίκης, στη μεταφραστική εταιρεία Lexicon της Θεσσαλονίκης.

Η συνεργασία της Lexicon με έγκυρους εκπαιδευτικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, σκοπό έχει να δώσει τα απαραίτητα πρακτικά εφόδια σε αριστούχους σπουδαστές, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις θεωρητικές τους γνώσεις, στο πλαίσιο πραγματικών συνθηκών εργασίας και μέσα από πειραματικές εφαρμογές μετάφρασης, αναθεώρησης, αποδελτίωσης. Επίσης, να δώσει τα απαραίτητα εφόδια στο πλαίσιο ασκήσεων εξομοίωσης με αντικείμενο κοινοτικά κείμενα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παροχέας υπηρεσιών των οποίων, είναι η Lexicon.

Οι σπουδαστές έχουν, επίσης, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους διερμηνείς της Lexicon σε δράση, σε μερικά από τα σημαντικότερα συνέδρια που καλύπτει η εταιρεία στη Βόρεια Ελλάδα και να ενημερωθούν, για την ηλεκτρονική υποστήριξη που παρέχει η Lexicon στους συνεργάτες της, μέσω του Internet.

Η δραστηριότητα αυτή συνεχίζεται κατά την καλοκαιρινή περίοδο, με επαφές - επισκέψεις τμημάτων μεταφραστικών σχολών, καθώς και με ενημέρωση των τελειοφοίτων για τις επαγγελματικές προοπτικές στην ελληνική αγορά. Μεταφραστικά τμήματα ΑΕΙ, ΙΕΚ ή ξένων ινστιτούτων, μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 031 241367.