Ειδήσεις μεταφραστικού ενδιαφέροντος νέα για τη Lexicon

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Το σύστημα διασφάλισης ποιότητάς της πιστοποίησε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000 η μεταφραστική εταιρία Lexicon ΑΕ

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητάς της πιστοποίησε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000 η μεταφραστική εταιρία Lexicon Α.Ε. μετά από επιθεώρηση που διεξήγαγε πρόσφατα η TUV Hellas A.E. της RWTUV Group, μέλος του έγκυρου γερμανικού οργανισμού πιστοποίησης TUV CERT.

Η Lexicon A.E. είναι η πρώτη μεταφραστική εταιρία στην Ελλάδα που πιστοποιείται από την TUV Hellas και η μοναδική ελληνική ανώνυμη εταιρία μεταφραστικών υπηρεσιών που λαμβάνει τη διάκριση αυτή. Η εταιρία αποτελεί έναν από τους εγκυρότερους ελληνικούς φορείς παροχής μετάφρασης από και προς τις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, εξυπηρετεί τις περισσότερες πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συνεργάζεται μεταξύ άλλων, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.