Δελτία τύπου από τη Lexicon

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Lexicon AEΑνακύκλωση χαρτιού στη Lexicon AE

Πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού της Lexicon ΑΕ

Στο πλαίσιο της πολιτικής της για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η Lexicon ΑΕ συμμετέχει ενεργά από σειράς ετών σε προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού.

Με πρωτοβουλία της εταιρίας και ύστερα από αποδοχή της αίτησής της για διεύρυνση του δικτύου ανακύκλωσης από τον Δήμο Θέρμης, οι επιχειρήσεις της περιοχής καθώς και η ίδια έχουν πλέον τη δυνατότητα να ανακυκλώνουν τις ποσότητες χαρτιού που καταναλώνουν.